Giống heo tộc đặt trưng của người đồng bào dân tộc ở Lâm...
Giá: 219.000₫