Mực ống Phú Quốc loại đặc biệt có trứng (30-50cm) tươi ngon,...
Giá: 299.000₫
Mực ống Phú Quốc được đánh bắt trong ngày nên rất...
Giá: 279.000₫
Mực Lá Phú Quốc được đánh bắt trong ngày nên...
Giá: 299.000₫
Mực Lá Phú Quốc được đánh bắt trong ngày nên...
Giá: 279.000₫
Mực Nang Phú Quốc được đánh bắt trong ngày. Ngay khi...
Giá: 289.000₫ 289.000₫
Mực Nang Phú Quốc được đánh bắt trong ngày nên rất...
Giá: 279.000₫ 279.000₫