Chính sách mua hàng

Kể từ 1/1/2017, khách hàng mua online sẽ được giảm ngay 5% trên toàn bộ đơn hàng (không áp dụng cho những sản phẩm ngoài Hải sản, thịt ba chỉ heo tộc Đà Lạt)